Subsidieformulier

Zonder rompslomp en snel weten of u subsidie kunt krijgen? Vul dan onderstaand A4-formulier in. Wij laten u dan zo spoedig mogelijk weten of u voor een bijdrage in aanmerking komt en op welk bedrag/percentage u kunt rekenen. Mits natuurlijk de definitieve aanvraag door ons wordt goedgekeurd.

Adres pand *:

Postcode pand *

Vestigingsplaats pand *

Eigenaar pand *

Naam eigenaar volgens Kadaster (inclusief vermelding of eigenaar privépersoon is, een BV of anderszins)

Naam gevestigd bedrijf

Sinds wanneer is het bedrijf op de huidige locatie gevestigd?

Gegevens aanvrager

De aanvrager is degene die de projectkosten draagt. Een aanvrager kan zowel de eigenaar of de huurder van het pand zijn.

Naamaanvrager *

Juridische status aanvrager *

(privé persoon, B.V. of anderszins)

Naam contactpersoon *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Telefoon *

Email*

Heeft u als privé persoon en/of onderneming een (gezamenlijk) vermogen van 2 miljoen euro of meer? *

Indien uw vermogen 2 miljoen euro of meer bedraagt, komt u niet in aanmerking voor een bijdrage uit het SMB Investeringsfonds. Bij een eventuele definitieve aanvraag kan de vermogenspositie getoetst worden.

Hoeveel medewerkers heeft u in dienst? *

Bij meerdere vestigingen dient u het totaal aantal medewerkers in te vullen.

Hoe bent u in contact gekomen met het SMB? *

Korte omschrijving van de investeringsplannen *

Uw project dient bij te dragen aan een verbeterde uitstraling van het pand. De investeringsplannen moeten daarom in eerste instantie betrekking hebben op de buitenzijde van het pand. Investeringen aan de binnenzijde van het pand kunnen ook voor een bijdrage in aanmerking komen, onder voorwaarde dat deze investeringen aard- en nagelvast zijn.

Raming kostenbegroting

Geef een indicatie van de geraamde kosten. Specificeer naar kostenpost en maak onderscheid in kosten aan de buiten- en binnenzijde van het pand. Voer kosten exclusief BTW op.


Planning van de werkzaamheden

Kosten gemaakt vóór indiening van deze A4 subsidieaanvraag komen niet voor een bijdrage in aanmerking.


Bijlage afbeelding pand

Stuur een foto van het pand in de huidige situatie mee, alleen in bestandsformaat .jpeg van maximaal 3 MB.

Tot slot wijzen wij u op de Algemene Voorwaarden van het SMB Investeringsfonds die u onder het kopje ‘Downloads’ op de website terug kunt vinden.


[dynamichidden cf7-counter "CF7_counter"]

  Ik ben op de hoogte van het privacybeleid van SMB, zoals toegelicht op de website: Privacy Statement