CHECKLIST SMB-BIJDRAGE

Het SMB Investeringsfonds is beschikbaar voor ondernemers gevestigd in buurtwinkelcentra/strips en ‘binnenwijkse’ bedrijventerreinen in Eindhoven. Ondernemers gevestigd in de binnenstad en in nieuwe winkelcentra kunnen geen aanspraak maken op een bijdrage uit het fonds. Alle in aanmerking komende locaties zijn opgenomen op de overzichtskaart.

De renovatie- en/of verbouwingskosten die u maakt kunnen voor een SMB-bijdrage in aanmerking komen. Wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wilt verplaatsen naar een gebied dat behoort tot de aangewezen locaties, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een SMB-bijdrage. SMB juicht samenwerking tussen ondernemers toe. Een grote opknapbeurt waarbij alle bedrijfspanden worden aangepakt zorgt voor een nog grotere verbetering dan een individuele aanpak. Onze spelregels en voorwaarden vindt u terug in het beleidsdocument van SMB en de nadere uitwerking daarvan zie downloads.

Eindhoven, 11 februari 2021

Het SMB Investeringsfonds is voorlopig gesloten voor nieuwe aanvragen. Dit betekent dat u tot nader order geen nieuwe A4 aanvragen in kunt dienen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het operationeel management van het SMB Investeringsfonds (info@smbeindhoven.nl of telefoon 073-7000349).

Toekomstige nieuwsberichten worden op deze site gepubliceerd.

Het bestuur van Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting (SMB)

Doorloop de volgende vier vragen om te weten te komen of u in aanmerking komt voor een SMB-bijdrage

Als u op alle vragen ‘ja’ kunt beantwoorden, vul dan het SMB-bijdrage aanvraagformulier in

Overzichtskaart

Als u op de kaart klikt, dan kunt u door te scrollen met de muis inzoomen op een specifieke locatie naar wens.

Groene ballonnen: Kwaliteitslocaties voor Toekomst
Gele ballonnen: Gemengde Bedrijfszones
Rode ballonen: Transformatielocaties
Blauwe balonnen: (binnenwijkse) bedrijventerrein.