CHECKLIST SMB-BIJDRAGE

Het SMB Investeringsfonds is beschikbaar voor ondernemers gevestigd in buurtwinkelcentra/strips en ‘binnenwijkse’ bedrijventerreinen in Eindhoven. Ondernemers gevestigd in de binnenstad en in nieuwe winkelcentra kunnen geen aanspraak maken op een bijdrage uit het fonds. Alle in aanmerking komende locaties zijn opgenomen op de overzichtskaart.

De renovatie- en/of verbouwingskosten die u maakt kunnen voor een SMB-bijdrage in aanmerking komen. Wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wilt verplaatsen naar een gebied dat behoort tot de aangewezen locaties, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een SMB-bijdrage. SMB juicht samenwerking tussen ondernemers toe. Een grote opknapbeurt waarbij alle bedrijfspanden worden aangepakt zorgt voor een nog grotere verbetering dan een individuele aanpak. Onze spelregels en voorwaarden vindt u terug in het beleidsdocument van SMB en de nadere uitwerking daarvan zie downloads.

Doorloop de volgende vier vragen om te weten te komen of u in aanmerking komt voor een SMB-bijdrage

Als u op alle vragen ‘ja’ kunt beantwoorden, vul dan het SMB-bijdrage aanvraagformulier in

Ligt uw bedrijfs- of winkelpand in een van de aangewezen gebieden, zie de overzichtskaart?

Lees Meer

Heeft uw investeringsplan tenminste betrekking op het opknappen van de zichtbare voorgevel van het pand?

Lees Meer

Bent u ondernemer in en/of eigenaar van dit pand?

Lees Meer

Bedraagt uw investeringsplan minimaal € 4.000,-?

Lees Meer

Overzichtskaart

Als u op de kaart klikt, dan kunt u door te scrollen met de muis inzoomen op een specifieke locatie naar wens.

Groene ballonnen: Kwaliteitslocaties voor Toekomst
Gele ballonnen: Gemengde Bedrijfszones
Rode ballonen: Transformatielocaties
Blauwe balonnen: (binnenwijkse) bedrijventerrein.

Naar aanleiding van uw aanvraag nemen wij dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Indien u twijfelt bij een van de vragen, dan staan wij u natuurlijk ook graag ter zijde. U kunt ons bereiken via telefoon 073 – 7000 349 en/of e-mail info@smbeindhoven.nl. Bij een positieve reactie op uw aanvraag ontvangt u van ons een brief waarin u wordt geïnformeerd over het vervolgtraject. Het SMB Investeringsfonds is een laagdrempelige regeling voor ondernemers. Het operationeel management ondersteunt u zonder verdere kosten bij het gehele aanvraagtraject.